Новини

Време е за по-удобен транспорт в южните квартали на София! Затова внесохме доклад в Общинския съвет за преобразуването на автобуси 64, 67 и 98 от крайградски в градски линии и последващо намаляване на интервалите им! До: Елен ГерджиковПредседател на Столичния общински съвет ДОКЛАДотБОРИС БОНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,ЧЛЕН НА ПКТТ при СОС ОТНОСНО: Преобразуването на автобусни...
Уважаема г-жо Фандъкова, Създаването на Консултативен съвет по пътна безопасност (КСПБ) в Столичната община преди почти две години несъмнено беше крачка в правилната посока. Целта на сформирания с Ваша заповед Съвет бе да се обединят силите и знанията на неправителствените организации и експерти с представители на Столичната община, работещи в сферата на транспорта, пътната безопасност...
През последните години видимо нарасна броят на засадените цветя в града, особено в центъра. Никой не отрича подобреното състояние на част от централните градинки и някои големи паркове. Обаче, получи се престараване - дори напълно здрави цветя и ансамбли се изкореняваха през две-три седмици, като на тяхно място се засажда нова партида. Наличието на цветя...
ДОКЛАД от Борис Бонев - общински съветник ОТНОСНО: Преобразуване на общински дружества “Пазари Юг” ЕАД, “Пазари Север” ЕАД, “Пазари Запад” ЕАД, “Пазари Изток” ЕАД и “Пазари Възраждане” ЕАД Уважаеми госпожи и господа общински съветници,Както ви е известно, към 31.03.2020 г. Столичната община е едноличен собственик на капитала в 18 търговски дружества. Пет от тези търговски...