План за
честно управление
Край на кражбите, отговорност и отчетност пред софиянци

Как се управляват финансите на София сега?

Кражби чрез некачествени, но скъпи ремонти

Източване на бюджета през безконтролни приближени фирми

Повсеместна некомпетентност и безотговорност

Нашият план:

Безкомпромисни реформи за честно и прозрачно управление
Ще прекратим досегашната практика администрацията да оправдава грешките си като се крие зад частни фирми. Ще работим за увеличаване на собствения капацитет на общината да поеме контрол над градските услуги, а когато си партнира с частни фирми, ще има активен контрол. Решени сме да приложим добрите европейски практики и да осигурим на гражданите качествен живот в София.

Решение в 3 стъпки

1. Край на “ремонт на ремонта”

Фирми, които обективно не се справят с ремонтите ще бъдат отстранявани от обществените поръчки.
За да сложим край на фиктивния контрол ще реформираме общинското “Софинвест” в специализирано звено за инвеститорски и строителен надзор.

2. Пряк контрол на услугите от общината

Степента на приватизация на общинските услуги в София е безпрецедентна – сметоизвозването, улиците, осветлението, озеленяването… са възложени на частни фирми. Общината се е лишила от отговорността да контролира, а условията и цените в договорите не са в обществен интерес. Затова ще създадем и укрепим общинските предприятия, с управление пряко подчинено на експертните звена и зам.-кметовете.
В момента Столичният инспекторат не се справя със задачата си поради липса на политическа воля. Хиляди сигнали чакат с месеци, а отговорите са шаблонни и не решават проблемите на гражданите. Ще упростим процедурите, ще развържем ръцете на инспекторите и ще назначим нови за сметка на неефективните административни звена. Ще увеличим заплатите им като превенция срещу корупцията и ще улесним процеса по налагане и събиране на глоби.

2. Пряк контрол на услугите от общината

Степента на приватизация на общинските услуги в София е безпрецедентна – сметоизвозването, улиците, осветлението, озеленяването… са възложени на частни фирми. Общината се е лишила от отговорността да контролира, а условията и цените в договорите не са в обществен интерес. Затова ще създадем и укрепим общинските предприятия, с управление пряко подчинено на експертните звена и зам.-кметовете.
В момента Столичният инспекторат не се справя със задачата си поради липса на политическа воля. Хиляди сигнали чакат с месеци, а отговорите са шаблонни и не решават проблемите на гражданите. Ще упростим процедурите, ще развържем ръцете на инспекторите и ще назначим нови за сметка на неефективните административни звена. Ще увеличим заплатите им като превенция срещу корупцията и ще улесним процеса по налагане и събиране на глоби.

3. Контрол на софиянци над общината

Новият кмет на София задължително ще приема граждани на живо всяка седмица, където заедно с екипа си ще търсят решения на поставените проблеми. Крайно време е кметът на столицата да стане видим и достъпен за съгражданите си.
Ще въведем нови стандарти за работа на Столичния общински съвет с цялостна дигитализация на документите, с цел видимост и отчетност пред гражданите преди вземането на решенията.
Ще прекратим досегашната порочна практика за определяне на целите на бюджета на Московска 33 като въведем механизъм за участие на гражданите в неговото изготвяне. Бюджетът ще се планира и обсъжда публично от края на лятото чрез обсъждания в столичните райони, с което ще включим нуждите и приоритетите на гражданите в програмата за инвестиции. Ще въведем и истински граждански бюджет, с който гражданите ще могат да участват директно в решаването на най-важните за тях проблеми.

Сподели нашата визия за София

Още от План за София

План за зелен град

Научи повече за нашата визия за зелена политика

План за кварталите

Научи как смятаме да подобрим инфраструктурата в София

Прочети нашият цялостен план, за това как да превърнем София в достоен град за живеене и развитие.