Да спасим театър София – какво казват експертите!

Категория: Образование и култура

колаж на Stanislav Belovski (Facebook)

Проблемите на планирания ремонт

Проблемите с този ремонт са много и ще превърнат сградата на театър „София“ в поредната бутафория. Красивата каменна фасада ще бъде свалена и заменена с окачена, която няма нищо общо с оригиналната, а знаковият интериор ще бъде изкъртен и подменен с гипсокартон и плоскости от пресовани дървесни частици (ПДЧ). Всички характерни елементи ще бъдат премахнати и няма да бъдат върнати, но пък ще се появи стъклена пирамида директно върху откритата сцена! 

След като предишният търг беше прекратен на 17.09.2021 г., заради силния обществен отзвук, от Спаси София събрахме екип от най-доказаните експерти в сферата на опазването на архитектурните паметници. На поредица от срещи се опитахме да убедим управляващите, че проектът трябва да бъде променен, така че да се запази автентичния вид на сградата. Беше изготвен и експертен доклад с аргументи и списък от стъпки за подобряване на проекта, но за съжаление от Столичната община останаха глухи. 

В крайна сметка набързо бе обявена втора обществена поръчка в края на миналата година, на 24.12.2021 г.

Нашият екип събра становищата за проекта и намесите, които се предвиждат в емблематичната сграда. 

На поканата да изразят своето експертно мнение се отзоваха: 

Становищата

Може да прочетете пълните становища, обясняващи ценността на сградата, както и какъв трябва да бъде подходът при проектирането и модернизацията на подобни знакови сгради. 

Становище на Съюз на архитектите в България

Основните изводи на водещите архитекти са:

„В екстериора и в интериора на сградата, които са запазени в много голяма степен автентичния си вид, се залагат промени, които съществено ще нарушат тази автентичност“

„Особено впечатляващо е намерението, пластичните релефи по фасадите да „потънат”, поради облицоването на плоските части с топлоизолация“

„Неприемливи са и промените, които са замислени в материалите и в отделни елементи на интериора настилки, окачени тавани и др.“

Цялото становище:

[3d-flip-book id=”5898″ ][/3d-flip-book]

Становище на Софияплан и проект Ново архитектурно наследство

Основните изводи на общинското предприятие:

„За опазването на театър „София“ като архитектурна ценност, основен проблем в предложения проект е принципният подход за „цялостно обновяване“ […]. Този подход е в принципно противоречие с идеята за опазване на сградата като недвижима културна ценност и представлява сериозен риск от загуба на високата степен на автентичност, която сградата в момента притежава“

Препоръките дадени в становището се фокусират върху намесите в екстериора и интериора на сградата. Като на първо място е посочена необходимостта да се npepa6omu решението за енергоефективни мерки с топлоизолация отвътре за цялата сграда без демонтаж на съществуващите каменна фасадна облицовка и каменна художествено-пластична декорация.

Цялото становище:

[3d-flip-book id=”5901″ ][/3d-flip-book]

Становище на дружество архитектурно наследство

Основните коментари на специалистите по опазване на архитектурното наследство:

„Подходът към един емблематичен обект на българската култура и архитектура е изначално погрешен. Необходимо е да се преосмисли наместа, като се подходи с принципите на опазване на оригиналния авторов замисъл, проект и реализация […]

Цялото становище:

[3d-flip-book id=”5904″ ][/3d-flip-book]