Как се източват десетки милиони от осветлението на София?

Категория: Управление и финанси

Докато управляващите молят за държавна помощ за да платят тока за осветлението и плашат, че София ще остане на тъмно, те са подписали скандално неизгодни договори за 74 млн. лв. за поддръжка на уличното осветление. Договорите, одобрени от Столичната община допускат буквално източването на милиони заради цени десетократно надвишаващи пазарните, както и огромни разлики между цената за едни и същи материали и дейности, в два съседни столични райони. Разходите на фирмата са изкуствено надути, заложени са средни заплати от 7000 лв. на месец, а реалната печалба за частната фирма са извън всякакви разумни граници. Тези огромни разходи за столичани са следствие от подписания договор от страна на зам.-кмета по транспорт, Кристиан Кръстев. И тъй като има твърде много “случайности”, смятаме че той дължи много отговори не само пред обществото, но и пред съдебните органи. В продължение – вижте как става източването на милиони от бюджета на София.

 class=

Цени в пъти над пазарните

Цените за материали (лампи, стълбове, ел. компоненти…) и поддръжка в офертата на получилата сделката фирма „Лог – Сиберия“ са фрапиращо високи и многократно надхвърлят пазарните цени. Разликите в цените на „Лог – Сиберия“, която е спечелила обособени позиции 1 и 4, с цените на „Улично осветление“, спечелила обособени позиции 2 и 3 от търга за улично осветление, са огромни. От 2 до 77 ПЪТИ разлики за едни и същи дейности и материали, извършващи се в два съседни района, които ги разделя една-единствена улица. Разликите са очеизвадни, независимо дали става въпрос за „евтини“ или изключително скъпи дейности и материали. Ето няколко пример:Услугата “доставка и монтаж на редови клеми”, струва  17.55 лв. в едната оферта и  1.68 лв. за същата дейност в другата. Разликата в цените е 11 ПЪТИ. Продължаваме с огромните разлики – за „доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 9-50 W“ „Лог – Сиберия“ взима невероятните 1586 лв., или 5 пъти повече от фирма „Улично осветление“, която е оферирала цена от „само“ 363 лв. В позицията „Направа на подложка за покриване с PVC лента (м)“, разликата е 7 пъти (12,73 лв. спрямо 2,73 лв. на метър).

Ето още разлики в цените, на които Столичната община се е съгласила:

 class=

Поставянето на най-базовата улична лампа, според цените на “Лог-Сиберия” ни струва 5757 лв. Същата тази лампа с абсолютно същите компоненти, струва 1587 лв. според цените на “Улично осветление”. Разликата в цената – 3,62 ПЪТИ!

 class=

Купихме същите продукти за много по-малко пари

 class=

За да проверим колко реалистични са цените на Столичната община, отидохме до първия хипермаркет и закупихме няколко продукта, които са оферирани в търга. Разликите между цените на дребно и онези, които Столичната община плаща на фирмата, са фрапиращи…

[3d-flip-book id=”5964″ ][/3d-flip-book]

 class=

Как се завишават цените? Още измислени разходи

Два са компонентите, посочени от фирмата-участник в търга, които оскъпяват още повече поддръжката и изграждането на осветление в София: нереални „допълнителни разходи“ и високата заложена печалба. 

Освен десетократно завишените цени на самите материали и строително-ремонтни дейности, фирмата „Лог-Сиберия“ е посочила и нереалистично високи допълнителни разходи при ценообразуването. Декларираната в офертата средната часова ставка на фирмата е 40 лв., което означава, че средната заплата на служителите ангажирани с уличното осветление на София е над 6700 лв. Това е напълно нереалистично и очевидно неверно. Върху тях има и допълнителни разходи за труда, които са декларирани като 120% от гореупоменатата огромна средна заплата. За сравнение, почасовата цена на труда посочена от другата фирма, спечелила останалите две обособени позиции е 7,32 лв. 6 пъти по-малко от почасовата ставка на “Лог – Сиберия”!

Но оскъпяване има и при разходите за механизация – цели 150% са допълнителните разходи в това перо. Това означава, че ако работата на една вишка струва 100 лв. на час, то финалната цена която софиянци плащаме е със 150% по-висока или 250 лв./час! Фрапиращо високи са и доставно-складовите разходи, които са в размер от 40% върху цената на всеки един продукт. С други думи, ако доставната цена на една лампа е 100 лв., цената ѝ за Столичната община автоматично се вдига до 140 лв. само заради претендираните високи разходи за доставка и складиране, упоменати от „Лог-Сиберия“. Тук е мястото да отбележим, че приетите в строителния бранш норми за складиране и доставка са между 5% и 10%, но в никакъв случай не 40%.

 class=

Всички тези компоненти и „допълнителни разходи“ силно завишават цената която ние плащаме за материалите и услугите. Но съмнението за нагласена поръчка на завишени цени идва основно от факта, че разходите на „Лог-Сиберия“ са в пъти по-високи, от тези на фирма, „Улично осветление“, която е спечелила търга за други  зони в столицата. Часовата ставка на „Улично осветление“ е 7,32 лв. или 6 ПЪТИ по-ниска от тази на „Лог-Сиберия“. Допълнителните разходи върху труда също са по-ниски, а с 50% е разликата и в допълнителните разходи върху механизацията. Доставно-складовите разходи са едва 5% от стойността на всеки продукт, т.е. лампата струваща ни 100 лв. се оскъпява до 105 лв. – доста по-реалистична цена. Разликата само в доставно-складовите разходи на двете компании е 8 ПЪТИ!

 class=

На всичко това отгоре, “Лог – Сиберия” е определила собствена печалба от 15% от стойността на договора, докато тази печалба на другата фирма е в рамките на 10%. 

Всички тези надценки и „допълнителни разходи“ правят така, че цената на едни и същи продукти или услуги в два съседни района, нпр. Оборище и Средец, се различават в пъти. Въпреки тези очевидни проблеми, зам.-кметът по транспорта, Кристиан Кръстев не прекратява поръчката, а подписва този договор!

 class=

Защо Общината дава прогнозни цени в пъти над пазарните?

Прогнозните стойности, които се подават от възложителя за всяка обществена поръчка, са изключително важни, тъй като те поставят максималните цени, които участниците трябва да оферират. Това са максималните цени за всеки материал, продукт, услуга или действие по отношение на изграждането и поддържането на уличното осветление. И очевидно избраният изпълнител „Лог – Сиберия“ с фрапиращите си цени е успял да се вмести в прогнозните цени подадени от Столичната община. 

Но защо Столичната община е подала толкова високи цени? Защо прогнозните цени са очевидно непазарни и десетократно по-високи както от актуалните цени на дребно, така и от цените, които са били актуални през периода 2015-2019 г. при предишният търг за поддръжка на осветлението в София? Възложителят, в лицето на зам.-кметът по транспорт, Кристиан Кръстев дължи отговори за цените, които позволяват на частни компании буквално да източват бюджета на София по такъв полу-законен начин! 

Първото решение на Кристиан Кръстев е да вземе осветлението. Случайност?

 class=

Човекът, който носи отговорност за тази поръчка е Кристиан Кръстев – зам.-кмет по транспорта на София. Едно от първите му действия като новоназначен зам.-кмет през 2020 г. беше с доклад към СОС да поиска точно уличното осветление да се премести от ресор Строителство към ръководения от него ресор Транспорт. Това действие и тогава ни се строи нелогично, тъй като изграждането и поддръжката на осветлението по съществото е дейност силно свързана със строителството, а не с градския транспорт или паркирането. Ресор строителство отговаря не само за ремонтирането и изграждането на пътната мрежа, неразделна част от които е и осветлението, но и за всички останали инженерни мрежи като шахти, топлопроводи, кабелни мрежи и тн. Само няколко месеца след тази “реформа”, беше публикуван търгът за 90 млн. за фирми, които да изграждат и поддържат осветлението. Още тогава реагирахме на огромното увеличение на разходите за улично осветление от една страна, и намаляването на изискванията, контрола и санкциите към фирмите, от друга. Но Кристиан Кръстев, вместо да подобри условията в поръчката, инатливо продължи с нея. Сега за всички става ясно защо…

Линк към старото ни разследване:

ЗОП позволява прекратяване на процедурата, но СО не го е направила

ЗОП изрично е предвидил възможност възложителят, в лицето на зам.-кмета по транспорт Кристиан Кръстев, да прекрати процедурата за обособените позиции, на които се е явил само един-единствен участник. Такива са именно обособените позиции 1 и 4, където срещаме силно завишени спрямо пазарните цени – с един участник. Член 110 ал. 2 т. 2 на ЗОП казва, че „Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;“

Съдебната практика също е еднозначна. Прието е от българските съдилища, че сключването на договор с класираното на първо място дружество, (чието ценово предложение е единственото допуснато до оценяване и изключително близко до прогнозната стойност на поръчката) прави вероятно сключването на договор при най-неизгодни ценови условия, без това да може да се установи чрез сравняване с друга оферта.С други думи, Столичната община е имала законово право да прекрати процедурата именно за обособените позиции, където цените са многократно по-високи от пазарните, но не го е направила. С това, възложителят не е защитил общественият интерес и парите на данъкоплатците, нито е осигурил постигането на целта на закона за осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства и спазването на принципите по чл. 2, ал. 1 от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. Поредицата от съмнителни действия поражда индиции за корупция и намеса в честността на тръжната процедура, но има и още…

Още едно закононарушение в процедурата

По време на процедурата за избор на изпълнител, в Протокол №3 от работата на комисията е записано, че „председателят на комисията констатира, че участникът „Лог – Сиберия“ не е декриптирал своето ценово предложение за обособена позиция №2 и №3, поради което същите не могат да бъдат разгледани от комисията“. С други думи, фирмата не е разкрила своите цени, така че да бъдат сравнени с цените на останалите участници. Неразкриването на цените е основание за отстраняване на фирмата от търга, като според чл.9л, ал. (5) от ППЗОП, „кандидати и участници, които не са декриптирали документите по ал. 1 в срока по ал. 4, се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП“. Но не само, че комисията не отстранява участника, а пристъпва към изчисляване на Комплексната оценка на участниците, в които е „Лог – Сиберия“, включително и по показател „Предлагана оценка“. Това съмнително действие от страна на комисията съставена от служители на Столичната община също е обект на нашия сигнал подаден компетентните институции.

Изпратихме сигнали до разследващите институции

Очевидно е, че допуснатите от Столичната община цени на „Лог – Сиберия“ са нереални и многократно надвишават пазарните. Фактът, че подобни разлики в офертите са били одобрени от Столичната община, която е имала законово право дадено ѝ от ЗОП (Закон за обществените поръчки) да анулира търга, е сериозна индиция за корупция. 

Затова изпратихме сигнал до АДФИ (Агенция за държавна финансова инспекция), с искане за цялостна проверка по провеждането на процедурата по избор на изпълнител и установяване на причините за огромните разлики в цените. Сигналът е изпратен и до министъра на финансите, г-н Асен Василев, който по Закона за държавната финансова инспекция има правото да сезира АДФИ и да възложи проверка. 

Сигнал е пуснат и до Прокуратурата, която също може да сезира АДФИ , за да започне проверка и ревизия, при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове. За казуса писмено е информиран и Председателят на Народното събрание, г-н Никола Минчев, тъй като Събранието спрямо същия Закон за държавната финансова инспекция има право да изиска намесата на отговорните институции.

Този път оставка не стига!

Съмнителната поръчка за уличното осветление е поредният скандал, който поражда обосновано съмнение, че от бюджетът на софиянци се източват милиони под погледа на най-приближените на кмета Фандъкова хора. Заместник кметовете са най-близките ѝ сътрудници, част от нейния доверен екип и назначени лично от нея. Недопустимо е, след толкова много скандали и съмнителни поръчки, все да няма виновни. Затова, при толкова очебийни разлики в цените, този път просто оставката на поредният бушон, предпазващ кметицата, не стига! Този път някой трябва да понесе отговорност – първо политическа, чрез оставка, а след това и съдебна.