СТАНОВИЩЕ: ПУП на Борисовата градина

Категория: Зеленина и паркове

Съгласно обявената процедура за обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) на м. парк „Борисова градина“ – план за парк и градина по чл.62, ал. 1 от ЗУТ, разгледан на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Столична община на 15 септември 2021 г., представяме нашето становище по темата.

Дискусия за проектния план за устройство на парк “Княз Борисова Градина” е разговор за нехайството и бездействието на СО през последните две десетилетия да защити стотици хиляди декари предвидени за паркове, улици, булеварди, детски градини, училища и междублокови пространства из цяла София в името на по-добрия живот на милиони столичани. Това е разказ за престъпните решения на редица управници на София, които продадоха публичния интерес, който трябва да защитават, на безуспешни и импотентни откъм предприемачески нюх “мутри-бизнесмени” от миналото, след чиито следи остават само безстопанственост и разруха. 

Докато над 5000 частни имота се намират в паркове и територии за озеленяване в София, и за някои от тези имоти срокът на изкупуване изтича през 2022 г.1, Столична община и през 2021 г. не задели никакви средства за отчуждаване на частни имоти в територии от зелената система на града – паркове, градини и зелени площи в междублокови пространства.2 Според “Софияплан”, само за отчуждаването на терени за паркове са нужни около 4 млрд. лв., а ако добавим и междублокови пространства, градинки, терените за улици, детски градини и училища, сумата достига 10 млрд. лв.3

Рискът гражданите и гостите на София да изгубят възможността за достъп до природа и зелени пространства е реален и беше потвърден от решението на Конституционния съд от 2020 г., с което мораториума за строителство в имоти, които трябва да бъдат отчуждени, беше премахнат като противоконституционен.4 Практически, това значи, че частни имоти, намиращи се в зони със статут на паркове и градини, не могат да бъдат административно отчуждени, а единствените варианти са придобиване чрез изкупуване или дарение (единствено със съгласието на собствениците). Анализ на “Софияплан” показва, че в Столична община са предвидени по ОУП паркове и градини в размер на 47 083 дка, като 75% от тях, 35 225 дка, все още не са реализирани, а от тях частна собственост са 20 078 дка. В момента, в общината се падат едва по 9.3 кв.м. паркове и градини на жител, при положение че в Наредба 7 за устройство на зелените територии в граклиноведовете нормативно е определена площ на обществени зелени площи за широко и специфично ползване от 21 кв.м.Една от основните причини за градоустройствена криза, в което се намираме, се дължи на факта, че СО отказва в последните 20 години да инвестира достатъчно средства, за да придобие/отчужди частни имоти, които са част от зелената система на София. Между 2017-2020 г., общината не е отделила нито лев за придобиване на терени за детски градини и училища и не е отчуждила през последните 30 години нито един имот, за да разшири парковете и зелените клинове.5 Фрапантен е и казусът с частните имоти в Южния парк, където частните собственици са блокирани от общият устройствен план да се разпореждат с имотите си, СО не ги изкупува обратно, а в реалност собствениците могат в лоша воля да ги заградят и да ограничат публичният достъп до тях без да са нужни каквито и да е разрешения от общината. Такива имоти са и Лятната Къпалня и летния театър в Борисова градина.


Редно е да се направи един кратък хронологичен обзор на действията и бездействията на управниците на София през последните две десетилетия относно Борисова градина, като целта на такъв обзор е да изостри все повече общественото внимание към кражбите, които допуснахме да се случат с нашите общи земи. Според справка от 2015 година на вестник “Сега”, над 300 декара от цялата територия на парк Борисова градина са частна собственост.6 Детайлен преглед на историята на корумпираното заграбване на Борисова градина от престъпници и техните управници трябва да засили натиска към местната администрация, но и да предложи на всеки един гражданин и активист наръчник от схеми, за които да се оглежда, за да спрем заедно неутолимата жажда на малка група крадци от миналото да унищожат богатства на следващите поколения. 

В периода 1997 – 2005 г. знакови места от територията Борисовата градина са продавани, заменяни и апортирани в смесени търговски дружества от общинското предприятие “Софийски имоти” ЕАД7:

 • На 18.12.2002 г. с решение № 50 по Протокол № 46 на Столичен общински съвет, „Кръгло кафене „Кривите огледала“ е апортирано в капитала на „Софийски имоти“ ЕАД. Със същото решение СОС е дал и съгласие за извършване на разпоредителна сделка със сградата. Три месеца по-късно – през март 2003 г. сградата от 88,5 кв. м. на кота „0“, 52,7 кв. м полуниво и съответното право на строеж върху общинската земя са продадени на едноличен търговец „Минкин – Албена Минкин“;
 • Със същото решение №50 от 2002 г. Столичен общински съвет „с цел създаване на комплексни зони за отдих, развлечение, спорт и обслужване на населението“ апортира в акционерно търговско дружество притежаваните от „Софийски имоти“ ЕАД терени – „плаж-лятна къпалня „Мария Луиза“ с прилежащ терен и „Летен театър с прилежащ терен“. “Софийски имоти” ЕАД и управляването от Георги Илиев дружество „Енджел“ (дотогавашен наемател на плажа „Мария Луиза“), учредяват през март 2003 година смесеното дружество „Парк Мария Луиза“. Първоначално капиталът на дружеството е 50 000 лева, разпределен в 500 акции. „Софийски имоти“ придобива 245 акции, а фирмата на Георги Илиев – 255 акции. Той плаща своя дял в пари, а общината апортира земя от своите терени, за да обезпечи дела си. Дружеството се представлява от Георги Илиев. Три месеца след учредяването му акционерите свикват общо събрание и взимат решение да увеличат капитала от 50 000 лева на 5.2 млн. лв.8 Схемата отново се повтаря – „Енджел“ на Георги Илиев внася своя дял в пари, а увеличението на капитала от страна на общината се изразява в апорт на още общински имоти и терени.След убийството на Георги Илиев, Румен Гайтански – Вълка купува фирмата “Енджел” от вдовицата Мая Илиева, като според информация от медии стойността на сделката е за около 20 млн. евро, т.е., общината е дала терени, а този, който ги е взел за около 2,5 млн. лева, ги е продал за 20 млн. евро. Важно е и да се напомни, че според устава на „Парк Мария Луиза“, решенията се взимат с обикновено мнозинство.  Това значи, че ако Румен Гайтански – Вълка тръгне да инвестира огромни суми в дружеството, дори общината да не е съгласна, нейният дял може да бъде сведен до минимум.
 class=
Комплекс “Мария Луиза” е напълно изоставен
 • На 13.07.1998 г. с решение на №46 по протокол №45 Столичен общински съвет включва в капитала на „Софийски имоти“ ЕАД терен от 2500 кв. м. на ул. „Арх. Йордан Миланов“, върху който е разположен ресторант „Тенекиите“. През 1999 г. с приватизацията на „БКС-Средец“ ЕООД е приватизиран ресторанта, а през 2001 г. „Софийски имоти“ ЕАД заменя терена под ресторанта срещу два апартамента на вече приватизираното „БКС-Средец“. През 2005 г. имотът е продаден на „Телекомплект“ АД.
 • На 29.09.1999 г. Столична община прехвърля възмездно на събирателно дружество с фирма „М плюс В – Митов и сие“ СД правото на собственост върху обект от 250 кв. м, представляващ „Пицария Ариана“, намираща се в м. „Борисова градина“ срещу пазарната цена на правото на строеж от 23 385 лв.
 • На 22.12.1999 г. с решение №47 по протокол №4 Столичен общински съвет приема план на „детски увеселителен център“ в м. „Борисова градина – Погребите I част“, кв. 5, парцел II и обявява 35 000 кв. м от публична в частна общинска собственост. Със същото решение СОС дава съгласие имота да се замени за жилищни имоти с фирмата „Пио Технолоджи“ АД. През 2001 г. Столична община заменя терена от 34 880 кв. м срещу 42 броя жилища.
 • На 11.12.2000 г. с решение №31 по протокол 19 Столичният общински съвет обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост 10 дка в м. „Борисова градина – Погребите“. На 01.08.2002 г. Столична община сключва договор за замяна с търговското дружество „Цирк Роял“ АД на 10 000 кв. м в местност „Борисова градина – Погребите“ срещу 10 апартамента. Фирма „Цирк роял“ АД доплаща на Столична община 85,60 лв. разлика в оценката на заменените имоти. Към настоящият момент имотът е собственост на „Литекс пропърти“ АД.
 • Конната база също е в частни ръце – тя е създадена през 1999 г. и е предоставена на общинската охранителна фирма “Егида”, а впоследствие на “Спортна София” вече като база за коне и накрая е обявена на търг, като в крайна сметка бива придобита от частна фирма.9

Извън Борисова градина, същите сделки са сключвани между “Софийски Имоти” ЕАД и псевдо-бизнесмени относно: 

 • Сделката с ПФК “Славия” е извършена през 1999 г., и за да бъде осъществена, земята на спортната база в “Овча купел” първо е преобразувана от публична в частна общинска собственост, след което ръководството на “Софийски имоти” решава да я апортира в бъдещето акционерно дружество ПФК “Славия” АД, срещу което получавал дял от 34 процента. Стадион, плувен басейн, хотел, зали, и останалата част от базата, както и автогара “Овча купел”, които са разположени върху 242 декара е оценена на 3.23 милиона лева. В последствие общинският дял в дружеството става значително по-малък след неколкократните увеличения на капитала на дружеството, в които “Софийски имоти” отказват да участват. Последва прехвърляне на голяма част от частната собственост на името на офшорката “Анфийл файнанс лимитед”, регистрана на Вирджинските острови. Управляващите съдружници от страна на “Славия” са Младен Михалев-Маджо, Венцислав Стефанов и още няколко физически лица. Според източници на mediapool, цитирани в статия от 2008 г., СО е ощететена с над 500 милиона лева само в тази сделка.10
 • Друга сделка е за учредяването на дружеството “София сити къмпани” АД, в която “Софийски имоти” взема акции за 6 млн. лв., а апортира 54 дка земя в Южния парк (терените зад хотел “Хилтън”), които са оценени на 19 млн. лв. по цени от началото на 2003 година. 

За всички тези съмнителни сделки, през 2017 година приключва мегаделото “Софийски имоти” и бившия му шеф Тошко Добрев и членовете на борда на общинското дружество са оправдани.11 Равносметката, е че от април 1998 г. до 27 ноември 2003 г. дружеството е извършило близо 1000 сделки с общински имоти. През 2003 година държавната финансова инспекция излиза с доклад за дружеството, който гласи, че през дружеството е осъществена на практика скрита приватизация на общинското имущество на София.12


Опитите на сегашните управници в СО да урегулират Борисова градина започнаха през 2019 г., когато беше направен опит за прокарването на ПУП от страна на кмета на Столична община, който директно нарушаваше Закона за устройство на територията и Закона за устройството и застрояването на Столична община, и поставяше частните интереси на шепа близки до властта лица пред благосъстоянието на гражданите на София. “Спаси София” беше силно ангажирана повреме на обществените обсъждания и консултации и представи свое становище (което може да бъде намерен тук). Стотици възражения от граждани, квартали и цели райони предотвратиха плановете за кражба на зелени площи от софиянци до месец септември 2021 г., когато бе представен преработен вариант на подробния устройствен план на парка.13

Сегашният преработен вариант на подробния устройствен план на парка продължава да е фундаментално объркан и позволява столичани и общинската администрация да останаици на чужди частни интереси. Проектът не е изработен спазвайки Заданието, одобрено с Решение No 417/18.07.2013 г. на СОС, както и препоръките на Журито, включени в Заключителен Протокол за работа на журито в изпълнение на Заповед СО15-РД-09-01-196/02.06.2015 г. на Кмета на СО,14 включително да реши проблема с частните имоти и да осигури общественото им ползване, да защити статута на резервата с охранителните му зони и декларираните лесопаркови зони, да не допуска значително застрояване и изграждане на паркинги и други стационарни съоръжения на територията на парка, засягащи тревни площи и трайна растителност.

В тази връзка, настояваме проектът да бъде преработен, с оглед на конкретните препоръки в нашето становище, и представен отново за широко обществено обсъждане. 

 class=

ПРЕПОРЪКИ

 1. Собственост – Наличието на частни терени, които не са предвидени за отчуждаване в плана, поставят целостта на територията на парка под заплаха. В обяснителната записка към самия проекта ясно се казва, че наличието на различни видове собственост затруднява използването на територията по същество в нейната цялост и във връзка със съществуването на голям обществен интерес този въпрос се нуждае от спешно решение.15
  1. На първо място, настояваме да бъде изготвен актуален анализ на видовете собственост в Борисовата градина – необходимо е да се състави карта на собствеността, съгласувана с районните администрации и актуална информация от Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и да бъде изготвена стратегия за придобиване на всички частни терени за стабилност на плана. 
  2. Считаме, че е задължително в окончателния проект за ПУП на Борисовата градина да се заложи отчуждаването/изкупуването на ВСИЧКИ частни терени, включително Къпалня Мария Луиза, особено предвид факта, че Столичната община вече е миноритарен собственик на обекта, т.е, без глас или право на вето в управлението му
 2. Застрояване – основни цели на проекта са запазване на общоградското значение на парка като място за физически отдих и културно обогатяване, освобождаването на градината от несвойствени обекти, функционално “разтоварване” на резервата от неприсъщи за характеристиката му обекти и елементи и спиране на достъпа на автомобилно движение в парковата територия.16
  1. Нужно е да бъде предоставена допълнителна информация на широката общественост относно нуждата от възстановяване на бившия стадион “Юнак” със съпътстващи трибуни и обслужваща сграда като спортно съоръжения с оглед на целите на плана за ограничаване разрастването на спортната зона в парка, която измества основната функция на парка – отдих и разтуха, в едно с опазване на културното и историческо наследство на града. Има нужда от конкретен план на Министерство на спорта за бъдещето на Юнак и неговата функция и визия на фона на парковите функции в Борисовата градина. Без да е ясно имаме ли нужда от този стадион и за какво ще се използва, столичани рискуват да получат поредното спортно съоръжение за много пари с по 2-3 събития годишно, за което няма да има достатъчно пари за поддръжка, и което след няколко години ще се превърне в развалина. 
  2. Настояваме комплексът “Софияленд”, който според общия устройствен план е в смесена функционална зона, която позволява високо застрояване, да бъде включен в обхвата на плана и по този начин да се върне в парка. Ако комплексът остане извън обхвата на плана, то целесъобразното действие от страна на общината е теренът да бъде отреден за спорт и атракции и НАГ и администрацията проактивно да подпомагат частния собственик в изграждането на спортни терени и зали, от които да се възползват всички граждани на София, вместо да се допусне изграждането на нов жилищен ВИП комплекс, който да бетонира тази грозна кражба на публични имоти и да ги отнеме завинаги от столичани.
 3. Спортна инфраструктура – Съществуващата спортна инфраструктура в обхвата на парка – Националния стадион “Васил Левски”, стадион “Българска армия”, Колодрума, тенис кортовете, Спортна София – се нуждае от специална транспортно-комуникационна схема, изготвена съвместно с управителите на спортни обекти, за да се гарантира провеждането на масови събития в тях без да се създават възможности за превръщане на съществуващите паркови алеи в паркинг.
  1. Считаме, че посочените в обяснителната записка към проекта за ПУП параметри за реконструкция и обновяване на стадион “Българска армия” и Колодрума трябва да допуснат модернизацията на двете съоръжения така, че да отговарят на съвременните изисквания, най-вече с допускане на изграждане на козирка над трибуните на стадион “Българска армия”, но в рамките на съществуващата чашка и запазвайки озеленяването и парковата среда.
  2. В София има сериозен недостиг на обществени басейни и летни къпални. Затова считаме, че къпалнята “Мария Луиза” следва да бъде възстановена и запазена без “хотелски части”, което би позволило ограничаване на достъпа на граждани. Проектът за ПУП на парка следва да постави ясно ограничение за територията ѝ, недопускащо изкуствено изменение на предназначението на терена на къпалнята с функции, които не са присъщи на градски парк.
  3. Според анализ на историческата стойност на обектите недвижими културни ценности на територията на парка към проекта, Конната база и обектите на “Спортна София 2000”, имат негативно въздействие и нямат съществено значение за изявата на културната значимост на парка, като тяхното присъствие е напълно недопустимо за визията на резервата. Настояваме за извеждането на тези терени извън територията на парка и отчуждаването на частния имот на Конната база от общината и неговото приобщаване към резерватната част. 
 4. Транспортно-комуникационна схема на плана – 
  1. Транспортно-комуникационната схема приложена към проекта за ПУП предвижда разширяване на възможностите за достигането му с автомобил чрез изграждане на 420 нови паркоместа под терена на незаконния обект Капитолия. Тези места са в допълнение към съществуващите стотици места за паркиране около Националния стадион “Васил Левски” и едноименната метростанция. Решението за улесняване на паркирането и стимулирането на ползване на автомобили за достъп до паркови територии противоречи, както на заданието, идейния проект и условията на журито, така и на съвременните разбирания за градоустройство. Не трябва паркът да става жертва на неуредените проблеми, които от години СО създава с паркирането в околните квартали. 
  2. Не трябва да се позволява създаване на автомобилни подходи в парка със “специален режим” на достъп с разрешение от СО, защото по този начин се намалява територията на парка за разтуха и се създават конфликти с други участници на движението като пешеходци и колоездачи. 
  3. Проектът не третира и не запазва по никакъв начин заложеното в ОУП трамвайно трасе от Семинарията към ж.к. Дианабад и Студентски град. По смисъла на действащото законодателство ПУП не може да отменя или противоречи на ОУП, и затова считаме, че проектът трябва да заложи и предвиди изпълнението на трамвайното трасе
  4. Считаме, че предвижданията на инвестиционния проект за строителството на трамвайното трасе към ж.к. Дървеница, разглеждан през 2014 г., трябва да се включат към предвижданията на проекта
  5. Категорично сме срещу изграждането на надземен паркинг за 104 коли в сервитута на старата трамвайна линия между Телевизионната кула и Руското посолство срещу тенис кортовете, както и изграждането на подземен и надземен паркинг, съответно с 210 и 33 паркоместа, на територията на гара “Пионер”.
  6. Заложеното в плана изграждане на второстепенна улична мрежа след паркинга пред Зоогическата градина, врязваща се в територията на парка, както и улична мрежа продължаваща ул. Шаварски път до ул. Атанас Дуков, е напълно неприемливо и незаконосъобразно спрямо факта, че този ПУП е за план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ. 
  7. Бяха направени компромиси, които доведоха до отхвърляне на първоначалната добра идея на проектантският екип за алейна мрежа на парка. Особено жалко е, че заради изцяло идеологически причини беше допуснато да не се възстанови алеята водеща към Братската могила, с което не само се губи симетрия, но и остава текущото състояние на импровизирана кална пътека. 
 5. Зелени площи – според обяснителната записка към плана, е наложително да се регламентира ясна стратегия за поддържането на дървесните видове в парка както и план за цялостното обновяване на парковата растителност както в резервата така и в лесопарка, както и тяхната специфична грижа и поддръжка.17
  1. В плана липсва стратегия за управление и опазването на биоразнообразието на парка, която да не се допуска никаква намеса в резерватната му. Оспорваме и предложената експертиза за предвидените “санитарни” сечи в територията на парка, тъй като този анализ е базирана на горско законодателство и не отчита статута на парка като опазващ градско биоразнообразие. 
  2. Настояваме преработения ПУП задължително да се придружава от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, съгласно чл.19, ал.4 от ЗУЗСО. Категорично сме срещу премахването на дървета в резерватната част за изграждането на нови обекти и алеи без гаранции за тяхното възстановяване. 
 6. Липсва прогноза за необходимия финансов ресурс и план за действие по прилагане на плана – настояваме Столична община да представи към проекта финансова програма за прилагане на плана със срокове за изпълнение и прогнозирани стойности.

Очакваме повдигнатите сериозни проблеми в становището ни да бъдат включени в протоколите по обществените консултации на проекта за ПУП на парк “Борисова градина”, както и да бъдат представени на компетентните комисии към Столичния общински съвет.


Референции

 1. https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/nad-5000-chastni-imota-popadat-v-parkove-i-teritorii-za-ozeleniavane-v-sofiia-313182/
 2. https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/i-prez-2021-g-sofiya-nyama-da-izkupuva-chastni-imoti-parkove
 3. https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/05/07/4206806_izchezvaneto_na_parkovete/
 4. https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/konstitucionniiat-sud-oburna-djobovete-na-stolichnata-obshtina
 5. https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/05/07/4206768_nai-golemite_dupki_v_sofiia/
 6. https://old.segabg.com/article.php?id=755529
 7. Справката е извадена от статия на Offnews: https://offnews.bg/obshtestvo/fandakova-pusna-v-doklad-sdelkite-v-borisovata-ot-vremeto-na-sinite-706073.html
 8. https://e-vestnik.bg/2026/baseynite-na-sofia-sa-zatvoreni-za-sofd/
 9. https://old.segabg.com/article.php?id=755529
 10. https://www.mediapool.bg/sofiya-oshtetena-s-polovin-mlrd-lv-ot-aport-na-imoti-v-slaviya-news139309.html
 11. https://www.mediapool.bg/megadeloto-sofiyski-imoti-priklyuchi-toshko-dobrev-e-nevinen-news261264.html
 12. https://www.mediapool.bg/megadeloto-sofiyski-imoti-priklyuchi-toshko-dobrev-e-nevinen-news261264.html
 13. https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/#
 14. http://borisova.zelenizakoni.com/?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-0
 15. 1.5 “Изводи от състоянието – общи и специфични проблеми” и 3.3 “Етапи на реализация на плана”
 16. Обяснителна записка, 3.1 “Основни цели на проекта”
 17. Обяснителна записка (1.5 изводи от състоянието – общи и специфични проблеми)