Какво да правим при земетресение – основни правила за безопастност преди, по време и след трус

Преди земетресението (сеизмично спокоен период)

 1. Подготви се като:
  • Научиш повече за земетресенията, особено за сезмичния хазарт (очаквания риск) за района, в който живееш, както и за поведението на сградата, в която се намираш обичайно и какво не трябва да правиш в нея.
  • Всички важни семейни документи като нотариални актове, банкови документи и т.н. трябва да са събрани на едно място, например в чанта. Добре е там да бъдат поставен и резервиният ключ за колата.
  • Всеки член от семейството трябва да има лична раница, която да съдържа: вода, трайни храни (най-добре сушени или консервирани), лекарства и превързочни материали, свирка, фенерче, радио, резервни нови батерии, армейско ножче с инструменти, топла завивка, дрехи, личните документи на лицето, пари в брой. Водата е най-важна!
  • В раниците следва да има и по няколко маски за дишане – те са изключително важни, ръкавици и предпазни очила, които също биха били необходими.
  • Желателно е да разполагаш с твърди туристически обувки под ръка, които да обуеш бързо при евакуация. Те ще позволят да ходиш върху счупени стъкла, натрупани парчета от разрушения и други без да се нараниш.
  • Раниците, документите и обувките се държат на достъпно място, за да бъдат взети при бягство към най-безопасното място в сградата.
  • Добра практика е да бъдат извикани специалисти, които да проверят сградата, в която живее семейството и да идентифицират къде са най-опасните, съответно най-безопасните места в нея при земетресение.
  • В случай, че живееш в нова сграда, проектант-конструкторът може да съдейства с информацията от горната точка.
  • Ако живееш в стара сграда, добре би било да се вземат мерки за евентуално усилване на конструкцията след консултация със специалисти, конструктивно обследване и проект за усилването.
  • С цел по-лесна евакуация, входната врата на блока трябва да се отваря навън.
  • Всички библиотеки, тежки мебели и други тежки предмети, които при силен трус могат да паднат варху член на семейството, следва да бъдат укрепени. Най-тежките неща е добре да се поставят възможно най-ниско в мебелите или върху пода.
  • Не използвай тежки, масивни полилеи от стъкло и желязо или стой далеч от тях по време на трусове.
  • Укрепи много добре всички отоплителни уреди, особено ако има такива, закачени на стената.
  • Постави скъпите неща като телевизори и компютърни екрани върху подходящи гъвкави подложки, за да не паднат.
  • Изисквай от държавата да положи усилия за предварителна подготовка на правилна реакция при земетресения: мерки за обучение на населението, формиране и оборудване на доброволни екипи от спасители и от експерти, процедури и правила за действие във всеки район или община, евакуационни планове и т.н.
  • Изключително полезно за теб ще бъде да добиеш базови познания и умения за оказване на първа помощ на пострадали хора.
 2. Всякакви преустройства, свързани с премахване и къртене на отвори в стени, къртене на колони, на греди и щурцове над врати, отвори в плочи или стени са много опасни!

По време на земетресениeто

 • Опитай се да запазиш спокойстие и присъствие на духа.
 • Спаси първо себе си! Ако ти пострадаш, няма да можеш да помогнеш на никой!
 • Не бягай! Изчакай на най-безопасното място да премине труса и тогава напусни спокойно. Най-често, тежките повреди и разрушения са на нивото на първия етаж и именно там можеш да бъдеш затрупан докато бягаш. Не рядко, по време на трус, падат елементи от фасадата и те могат да нанесат фатален удар, докато излизаш.
 • Заеми най-безопасното място до преминаване на труса. За панелните сгради тези места са под вратите на основните дебели панели. В този тип сгради, вътре при входната врата на апартамента е удобно място, където да са складирани и личните раници. Също е удачно да се скриеш под здрава маса.
 • В панелни сгради не се придвижвай по стълбището и не излизай на стълищната площадка! Стълбищните рамена и площадки в тях са от сглобяеми елементи и лесно може да се откачат.
 • Не използвай асансьор. Възможно е токът да спре, асансьорът да блокира и изваждането на хора от него да стане много трудно.
 • Стой далеч от прозорците. Стъклата могат да се счупят и да те наранят.
 • Не излизай на балконите докато тресе, особено ако са “усвоени”, тоест иззидани.
 • Пази главата си от падащи предмети.
 • Стой далеч от тежки, високи мебели и предмети, които са складирани върху мебелите и могат да паднат.
 • Опитай да запазиш спокойствие! Ако скочиш от прозорец на третия етаж, със сигурност ще получиш не малко наранявания!
 • Ако жилището се отоплява на газ, не забравяй да я изключиш, преди да го напуснеш. Същото важи и за всички отоплителни уреди на ток, нафта, твърдо гориво.
 • В случай, че си навън, стой далеч от сгради, за да не падне някоя част от тях върху теб. Дори и парче мазилка или керемида от покрива може да убие човек.
 • Не влизай вътре в тежко увредена сграда и не се опитвай да спасиш някой, докато не премине първият трус. Изчакай спасителните екипи, защото вторичен трус може да срути сградата окончателно докато си вътре!
 • След като свърши първият трус, напусни сградата спокойно.

Непосредствено след земетресението

 1. Ако си заклещен в повредена сграда:
 • Сложи си маската за дишане веднага.
 • Движи се колкото се може по-малко, не мърдай, особено ако си наранен, не викай и не хаби енергия. За да обозначиш къде си, използвай мобилен телефон (ако работи) или свирка. Ако е тъмно, можеш да използваш фенерче.
 • Пести батериите на телефона.
 • Пести всяка капка вода и храна.
 • Не пали огън, кибрит и запалки, не пуши вътре в сградата!
 • Опитай се да помогнеш на другите заклещени и/или леко наранени хора, доколкото това е възможно и безопасно.
 • Не премествай тежко наранени хора! Само ги завий, ако има с какво, за да са на топло и изчакай медицинска помощ.
 • Не се опитвай да местиш разрушени парчета от елементи – вероятно те едва се крепят и има вероятност да предизвикаш допълнителни разрушения.
 • Провери за течове на вода, газ и други подобни. Не докосвай оголени или скъсани кабели, изключи всички уреди и печки.
 1. Ако си извън повредените сгради:
 • Стой далече от сградите и от външните кабелни електрически линии. Вторични трусове могат да причинят допълнителни повреди и разрушения.
 • Ако в района преминава газопровод, стой далече и от него!
 • Ако не си специално подготвен, не влизай в повредена сграда! Изчакай екипите от спасители! Вторичните трусове могат предизвикат допълнителни разрушения докато си вътре.
 • Слушай националното радио или телевизия за информация от властите.
 • Предложи помощта си на спасителните екипи и стриктно спазвай указанията им! Особено полезни и необходими са медицински лица, строителни инженери – конструктори и строителни работници с голям опит.
 • Пребиваването в сгради с напукани стени не се препоръчва! Изчакай оценката на сигурността от строителните експерти, преди да спиш в такава сграда.
 • Ако сградата, в която живееш е повредена, а не си в състояние да помогнеш, отиди на мястото, което е определено от общината за събиране и настаняване на хора (за момента няма такива определени места).
 • Вероятно държавата ще обяви акция за събиране на жалби за повреди в сградите.Препоръчително е да предадеш твоята жалба на домоуправителят, който да събере заедно документите на всички живущи и едва след това да ги занесе в общината. Не може да се оценява сигурността на единичен апартамент, защото в друг апартамент може да има много по-опасни повреди. Оценява се сигурността на цялата сграда!
 • Ако се в малко населено място, предай жалбите на кметския наместник. Така ще може екипите от експерти да оценят всички сгради в населеното място наведнъж, а не всеки ден да оценяват по една-две сгради по реда на постъпване на жалбите в голямата община. Това ще се спестят време и усилия.
 • Бързото предаване на жалбите ще спомогне за създаване на по-добра организация за оценка на сигурността.

След като затихнат последните трусове

 • Не ремонтирай жилището си сам, преди повредите и сигурността да са оценени от специалисти – възможно е повредите да бъдат скрити и адекватната оценка да стане невъзможна. Крайният резултат ще бъде по-слаба сграда, в сравнение със състоянието преди земетресението, липса на възможност да се идентифицират слабите места, за да се прецени как да бъде усилена, което от своя страна ще я направи много по-рискова при следващо земетресение.
 • Обучавай се, за да бъдаш подготвен.
 • Запиши се като доброволец към общината. Всеки може да помогне, а е добре общината да разполага със списък от повече хора, към които да се обърне при нужда.
 • Не разрушавай стени, колони, греди и щурцове в жилището си. Не надстроявай и не пристроявай нищо без конструктивен проект.
 • Бъди активен гражданин и настоявай държавата да въведе стимули за оценка и усилване на съществуващите сгради!
 • Спазвай правилата от раздел “Преди земетресението”.

ВАЖНО!!!

В случай, че на което и да е ниво в дадена сграда са премахвани зидани или стоманобетонни стени, колони, греди и щурцове над врати, или са пробивани големи отвори в тях, тя задължително трябва да се провери и усили, за да отговори на съвременните изисквания за реагиране при земетресения! Няма никакво значение с каква дебелина са стените – при земетресение няма неносещи зидани и стоманобетонни стени – всички те участват и се съпротивляват! Типичен пример са сградите, на които са премахнати стените на първия етаж за търговски обекти.

 • Ако дадена сграда е надстроявана с един или повече етажи без конструктивен проект и усилване, тя също е с повишен риск. Същото важи и за иззиданите балкони.
 • Ако дадена сграда е изградена само с тухлени стени с дебелина на една тухла 25см. и по-малко, без стоманобетонни колони – тя непременно трябва да се усили.
 • Винаги се пази от падащи комини.
 • Застраховай жилището си срещу риска земетресение.

Съставил: инж. Димитър Куманов