Етикет: безопасност

Преди земетресението (сеизмично спокоен период) Подготви се като: Научиш повече за земетресенията, особено за сезмичния хазарт (очаквания риск) за района, в който живееш, както и за поведението на сградата, в която се намираш обичайно и какво не трябва да правиш в нея. Всички важни семейни документи като нотариални актове, банкови документи и т.н. трябва да...