Проекти и постижения

Екипът на Спаси София работи по множество проекти с една цел: да направим столицата ни по-добър град. Всички наши действия са посветени на една по-модерна, по-мобилна и по-зелена София. В работата си се водим изцяло от обективната оценка на текущата ситуация, търсим добри примери от чужбина и ги адаптираме към нашите условия.

Нашият екип е отдаден изцяло на своята кауза. Инвестираме познания, време и новаторство, за да направим столицата едно по-устойчиво, красиво и достъпно място за живот за всички нас.